Otizm Nedir?

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişimdeki bozukluklar (sosyal-duygusal karşılık verme güçlüğü, sözel olmayan iletişim davranışlarını kullanma ve anlamadaki yetersizlikler, gelişim düzeyine uygun iletişim başlatma ve sürdürmedeki yetersizlikler), sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize, erken dönemde ortaya çıkan semptomlarıyla bireyin günlük yaşam işlevlerini yerine getirmede sınırlılıklara neden olan yaygın gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmin Baslıca Belirtileri

Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa

İsmini söylediğinizde bakmıyorsa

Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa

Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa

Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa

Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa

Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa

Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa

Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa

Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa

Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa

Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa

Yazılarımıza Göz Attınız Mı?

Siz de yazılarınızı bize gönderebilirsiniz…