Özel gereksinimli çocuklar için devlet hastanelerinde verilen raporlama sistemi sil baştan değişti; Yeni ÇÖZGER yönetmenliğini okumak isteyenler için;

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm