Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek özel eğitim  hizmetleri sağlanarak, tam ya da  yarı zamanlı olarak kendisi için en az  kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir.

 

  • En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi, bir özel gereksinimli öğrencinin, hem normal yaşıtlarıyla olabildiğince fazla bir arada bulunmasını, hem de eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacak eğitim ortamına yerleştirilmesi gerektiğini öne süren ilkedir.

 

Türkiye’de kaynaştırma eğitiminin hangi ortamlarda sağlanabileceği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

  • Tam zamanlı kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin genel eğitim okullarının genel eğitim sınıflarında eğitim almasıdır.
  • Kaynak oda destekli kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin özel eğitim öğretmenleri ya da uzmanları tarafından destek eğitim odalarında bireysel ya da grupla destek hizmet almalarıdır.
  • Yarı zamanlı kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin yalnızca bazı dersler ve etkinliklerde genel eğitim sınıflarında olmalarıdır.
  • Özel eğitim sınıfları, genel eğitim ya da özel eğitim okullarında aynı özür türüne sahip öğrencilerin birlikte eğitim gördükleri ayrı sınıflardır.
  • Özel eğitim okul ve kurumları, özel gereksinimli bireyler için açılan, bazılarında ilköğretim programlarının uygulandığı, bazılarında da farklı eğitim programlarının uygulandığı okul ve kurumlardır.
  • Evde eğitim hizmetleri, eğitim-öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak olan okulöncesi ya da ilköğretim çağındaki özel gereksinimli öğrencilere evlerinde sunulan eğitim şeklidir.