Kaynaştırmanın yararlarını, özel gereksinimli öğrencilere, öğretmenlere, anne-babalara ve normal gelişim gösteren öğrencilere olarak dört başlık altında inceleyebiliriz.

Özel Gereksinimli Öğrencilere Yararları

 • Sınıf öğretmenin olumlu tutum geliştirip, uygun eğitim hizmetini ve fırsatlarını vermesiyle kaynaştırma öğrencisi kendine güven kazanır.
 • Kaynaştırma öğrencilerinin akademik ve sosyal anlamda kendilerini geliştirmesi sağlanır.
 • Normal arkadaşlarıyla aynı eğitim ortamında bulunmaları kaynaştırma öğrencilerinin sorumluluk almalarını sağlamaktadır.
 • Kaynaştırma öğrencilerinin toplumsallaşması ve sosyalleşmesi açısından yararlıdır
 • Normal öğrencilerin davranışları, özel gereksinimli öğrencilere model olur

Öğretmenlere Yararları

 • Öğretim becerilerini geliştirir ve kendini geliştirmesini sağlamaktadır.
 • Mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.
 • Engelli öğrencide akademik ve sosyal anlamda ilerlemeleri fark edince motive olmaları sağlanır.
 • Kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin diğer personelle iletişim ve işbirliğini arttırır.
 • Bireyler arası farklılıkları kabullenmelerini sağlamaktadır.
 • Özel gereksinimli çocuklara uygulanan öğretim tekniklerinden normal çocuklar içinde faydalanabilir.

Aileye Yararları

 • Anne-babaların motive olması sağlamaktadır.
 • Anne-babaların çocuklarının özelliklerini bilip onları olduğu gibi kabullenmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Anne-babaların diğer engelli aileleriyle iletişim kurmalarına, işbirliği yapmalarına ve ortak hareket etmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Anne-babaların çocuklarının eğitim yaşantısına katılımını sağlamaktadır.
 • Ana-babanın diğer çocuklar içinde kendi çocuklarının başarılı yanlarını görmelerine sınırlı olan yanlarının daha gerçekçi olarak değerlendirilmesine ve buna göre tavır alınmasına yardımcı olacaktır.

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Yararları

 • Kaynaştırma sınıfındaki normal öğrenciler, bireyler arasındaki var olan farklılıklara karşı daha hoş görülü olmayı ve olumlu tutum geliştirmeyi öğrenirler
 • Normal öğrencilerin işbirliği ve yardımlaşma becerilerini arttırır
 • Normal çocuklarla engelli çocukların sosyalleşmesi açısından yararlıdır
 • Özel eğitim gerektiren arkadaşına model olabilmenin getirdiği sorumluluk, normal çocuğun kendine güven duyabilme konusunda olumlu kazançlar sağlayacaktır.